Basaltfiber tillverkningen kräver mindre energi, ca en tredjedel jämfört med motsvarande mängd stål. Med en lägre energiförbrukning minskar växthusgas utsläppen och därmed reduceras den negativa miljöpåverkan. Eftersom basaltfiber armeringen inte korroderar kan de täckskikt som idag appliceras för skydd av stålarmeringen reduceras eller helt tas bort. Med reducerade eller borttagna täckskikt minskar både vikt och volym för produkten samtidigt som mängden cement reduceras. Mindre vikt och volym medger att ett större antal enheter kan transporteras per lastenhet vilket i sin tur reducerar växthusgas utsläppen ytterligare. 

Ett exempel är en flytande ponton där vikten kunde reduceras från ca 12 ton till strax under 8 ton. Höjden reducerades från 90 cm till 80 centimeter vilket innebar att man kan transortera 3 enheter i stället för 2 tidgare. En ökning av transportkapaciteten på lastenheten med 33 %. Den sammantagna reduceringen av koldioxidutsläppen blev ca 45 % jämfört med motsvarande produkt med stålarmering. 


<< Tillbaka