Våra tjänster

ReforceTech basaltfiber armering

Smart Development säljer och lagerför ReforceTech olika basaltfiber produkter som t ex BasbarsTM, MinibarsTM, Geomesh m m. Produkterna är testade och används av ett flertal av de större bygg- och konstruktionsföretagen i Sverige. ReforceTech "Certificate of Fitness" och annan övergripande teknisk information finns nederst på sidan under "DNV qaulification.pdf", "DNV guideline intro" och "Certificate of fitness for service BFRP-1". Normal leveranstid är 5 arbetsdagar inom Sverige. Vid större orders meddelas leveranstid i samband med orderkonfirmation.

BasbarsTM

BasbarsTM eller BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymer) är en basalt fiber armerings produkt som passar för armering i betong. BFRP kan levereras i olika längder med en diameter om ca 0, 65 mm upp till 33 mm. Vi kan även leverera 3 D armeringar efter ritning. ReforceTech har även utvecklat en modell för att åstadkomma nät där armeringen levereras på rulle. Detta för att minimera volymen för att öka transportmängden.

För närmare information se produktblad "RFT BFRP EN 120607.pdf" nedan.

MiniBarsTM

MinibarsTM (MB) är en armeringspprodukt som blandas direkt i betongen för att ge bra sprickkontroll och ökad böj- draghållfasthet, upp till och över 15 MPa samt en residualhållfasthet upp till 17 MPa beroende på doseringen. I många fall kan stålarmeringen helt eller delvis tas bort i konstruktioner. Med MinibarsTM kan tunna och starka betongkonstruktioner erhållas. Erfarenheterna från stora projekt med MinibarsTM visar på en kostnadsreducering på materialsidan på mellan 15 - 25 % beroende på produkt. 

För närmare information se produktblad "RFT BFRP Minibars EN 120711".

Design och utvecklingsuppdrag

Smart Development åtar sig design och utvecklingsuppdrag inom ramen för basaltfiber armering i betong. Vi samarbetar med de större konstruktions- och beräkningsföretagen i Sverige och internationellt. Vi har en process som vi har tagit fram för att säkerställa att gällande föreskrifter följs. Vi kan även stötta företag med egen konstruktionskapacitet som vill säkerställa att de följt gällande standards och föreskrifter, främst för basaltfiber armering.

Färdiga konstruktioner anpassade för basaltfiber armering 

Smart Development har även egna designer för basaltfiber armerade konstruktioner vilka kan överlåtas till intresserade. Dessa är anpassade och konstruerade för ReforceTech´s produkter och kan inte användas för andra material med andra egenskaper.

Produktion

Smart Development kan åta sig produktionsuppdrag för konstruktioner vilka innehåller basaltfiber armering alternativt så kallade hybridkonstruktioner d v s både stål- och basaltfiber armering.