Villa i helbetong med basaltfiberarmering

Publicerad: 2014-09-07
 

Den första villan i betong med sandwichelement armerade med basaltfiber. Stommen till den första villan med sandwichelement armerade med basaltfiberarmering är rest. Med denna teknik kan hus med en stomme i betong konkurrera prismässigt med traditionella villor i trä.

Med basaltfiberarmeringen kan tunnare element produceras. Detta beroende på att basaltfiberarmeringen inte rostar, tunnare täckskickt samt fiberns goda hållfasthetsegenskaper i övrigt. Härigenom reduceras tillverknings- och transportkostnaderna avsevärt. Koldioxid utsläppen reduceras med omkring 40 % jämfört med ett likadant element med stålarmering.

Med fribärande takstolar behövs ingen hjärtvägg varför friheten att åstadkomma personliga planlösningar är stor.